Klachtenregeling


Klachtreglement

Klachtenprocedure
Voor aanvang van de cursus bij Het Nederlands ontvangt een nieuwe cursist een kopie van de klachtenprocedure. De klachtenprocedure bevindt zich ook op de website van Het Nederlands. Medewerkers van Het Nederlands worden op de hoogte gesteld van dit reglement en een kopie is te allen tijde aanwezig op kantoor. Zowel de cursist als de medewerkers worden geattendeerd op de aanwezigheid van dit reglement op de website van Het Nederlands (www.het-nederlands.nl).

Een klacht?
Het Nederlands wil graag dat u tevreden bent over uw cursus en over uw docent. Hier zetten wij ons voor in, maar het kan gebeuren dat u toch een klacht heeft. Indien u ontevreden bent over uw cursus, dan kunt u hierover een klacht indienen. Wij garanderen dat uw klacht in behandeling zal worden genomen.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Een klacht betreft ontevredenheid die tot een conflict leidt. Het gaat dan over de inhoud van de cursus, het lesmateriaal, de locatie of het gedrag en/of de manier van lesgeven door de docent. Het conflict is niet (meer) op te lossen met een gesprek.

Rechten en plichten van de cursist gedurende de cursus:
Rechten: De cursist ontvangt goed onderwijs met overeengekomen materiaal gegeven op de afgesproken locatie.
Plichten: De cursist betaalt op tijd. Hij zet zich in om het doel van de cursus te behalen. De cursist komt op tijd en zegt de lessen niet af binnen 24 uur vóór de start van de les. Hij weet dat bij te laat afzeggen, het lesgeld wordt doorberekend.De procedure
1. U kunt mondeling klagen. Wij zullen proberen om tijdens een gesprek het probleem op te lossen.
2. U kunt schriftelijk klagen. Wij proberen uw probleem zo goed mogelijk op te lossen.
3. Elke klacht wordt geregistreerd.
4. Duur procedure: Is uw klacht schriftelijk, dan ontvangt u hierop binnen twee weken een bevestiging, waarin opgenomen wordt wat de termijn is waarbinnen de klacht in behandeling wordt genomen.
Is uw klacht mondeling, dan wordt een afspraak gemaakt om de klacht te bespreken. Deze wordt vervolgens vastgelegd en volgens de procedure behandeld.
5. Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen (omdat de klacht verjaard is, of de klacht Het Nederlands en het uitgevoerde onderwijs niet betreft) dan krijgt u hiervan binnen 2 weken bericht.
6. Uw klacht wordt beoordeeld door een neutrale derde persoon.
7. U ontvangt binnen 4 weken de afhandeling van de klacht. Eventueel met een reden waarom de afhandeling meer tijd vergt.
8. De correspondentie over uw klacht wordt in een persoonlijk dossier bewaard.

Ontevreden over de klachtafhandeling
1. Kunt u niet tot een bevredigende oplossing komen met Het Nederlands dan is het mogelijk om (tegen vergoeding) uw klacht voor te leggen aan de College van Arbitrage van Blik op Werk.
2. In laatste instantie kunt u bij het College van Arbitrage een klachtenprocedure opstarten. Hieraan zijn kosten verbonden.