Inburgering A0-A1


Tijdens deze cursus worden de basis regels van de taal onderwezen en is het de bedoeling dat u doorstroomt naar het volgende niveau. Iemand met taalniveau A1 leert woorden en eenvoudige korte zinnen begrijpen.
Naast de reguliere manier van lesgeven zullen wij u ook op een interactieve manier helpen de taal beter te begrijpen.